Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

Fristen for å gjøre endringer på selvangivelsen går ut 30 april. Skatteeksperter fra KPMG svarer Nettavisens lesere på spørsmål om skatt.

897535f19b5e494950c53b143f65c171?d=identicon

Stig Martin Solberg

Test : Hvilke fradrag glipper folk flest på?

Her kommer liste over fradrag mange glemmer.

27/04/2015 14:17
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Picture

Lars Erik Vågen

er det mulig å få tilbake på skatten etter større utlegg hos tannlege som ikke skyldes sykdom eller ulykke ? (120.000,- NOK for implantater)

Det kan bare kreves særfradrag dersom tilsvarende fradrag har blitt innrømmet for tidligere inntektår

28/04/2015 08:27
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

F9ef72cde7f5a9ffa2941a97dc33ad43?d=identicon

Hjelmaas

når får skjermingsgrunnlag anvendelse i selvangivelsen for perso med enkelmannsforetak?

Hei,
Skjermingsreglene gjelder for aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper. Med andre ord ikke for enkeltmannsforetak.
Mvh KPMG

28/04/2015 11:40
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

5219dbb4e61f58e649ef45dcf92b2bb3?d=identicon

jobbytte

I lønns og trekkoppgaven for 2014 fra min forrige arbeidsgiver er feriepenger opptjent i 2013 og utbetalt ved sluttoppgjør feb 2014 ført opp i post 111-a/2.1.1. Er dette riktig? Betyr ikke det at jeg nå må betale skatt av feriepenger jeg allerede har betalt skatt på i 2013?

hei,
Feriepenger er skattepliktig uansett om de utbetales i opptjeningsåret eller i året. Dersom feriepenger utbetales i ferieåret er de ikke trekkpliktige. Man trekker imidlertid høyere skatt de øvrige månedene i året. Det er således korrekt at sluttoppgjøret og feriepenger skal med i selvangivelsen. Lykke til. mvh KPMG

28/04/2015 11:42
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

73586c09cf0d2e898aaa75d456f4e044?d=identicon

Lena

Jeg leier ut leilighet i Borettslag møblert mens jeg for tiden jobber i utlandet. Jeg vet at jeg kan føre fradrag for tilsyn av bolig, samt 15% da den er utleid møblert. Er det mer jeg burde få med meg?

Hei Lena,
Faktiske utgifter som du har på leiligheten, så som nettleie, strøm, husleie og forsikring, er også fradradragsberettiget, med mindre leietaker dekker utgiftene.
mvh KPMG

28/04/2015 11:46
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

420f500bb30ebd8a2d2045219c7d7cdd?d=identicon

Pål Kvernstrøm

Hei. Er det fradrag for utgifter brukt til salg av fritidseiendom - slik som meglerprovisjon og gebyr, takst og boligsalgsrapport ??

Dersom salget er skattepliktig fordi du f eks har eiet og brukt fritidseiendommen mindre enn 5 år, så kan du trekke fra meglerprovisjon, gebyr, kostnader til takst og salgsrapport når du beregner gevinsten. Er imidlertid salget skattefritt - så kan du ikke trekke fra de nevnte kostnadene.
Mvh KPMG

28/04/2015 11:47
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

201011842cd44b96c4ed73dcff80ac1f?d=identicon

Rune

Hvor mye kan jeg trekke fra av bompenger på skatten jeg kjører 60 km pr.dag til og fra jobb.

Hei Rune,
Det gis fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted. Den generelle fradragssatsen per kilometer kr 1,50 opp til 50 000 km. For kilometer over dette får en kr 0.70 per kilometer. I tillegg kan en kreve fradrag for bompenger dersom bruk av bil anses som nødvendig. Det vil være nødvendig dersom bruk av rutegående transportmiddel gir en økning i reisetiden sammenlignet med bruk av bil på to timer eller mer per tur-retur reise. For at bompenger skal være fradragsberettiget er at utgiftene er på mer enn kr 3 300 per inntektsår. Det gis fradrag for det overstigende beløpet
Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 11:47
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Ee902b54ae4761e99d72aa494f0ec30a?d=identicon

Toska

Ifjor arvet jeg noen aksjer etter min far. Noen av disse har jeg solgt for høyere verdi en når min far kjøpte dem. Blir ikke helt på hvor mye jeg skal skattlegges av dette. 28% ? Et sted stod det 20%. Er det noe spesielt med dette siden det er arv?

Hei,
Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig kapital inntekt. Skatteprosenten er 27 %. Gevinsten beregnes ved at du trekker fra salgsprisen kostprisen som far betalte med tillegg av ubenyttet skjermingsfradrag.
Mvh
KPMG

28/04/2015 11:52
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

42a93b595032b33153c4ac5b92e74f49?d=identicon

Leif Ståle Kjønnås

Har fradrag som overstiger brutto inntekt. Kan jeg bruke det som blir igjen som fradrag på neste års inntekt?

Hei Leif Ståle Kjønnås,
Dersom samlede fradrag overstiger samlede inntekter, vil du få et underskudd til fremføring, og som benyttes ved selvangivelsen for 2015. Dersom du er gift og ektefellen har inntekt, vil ditt underskudd imidlertid overføres til din ektefelles selvangivelse i 2014. Eventuelt ubenyttet underskudd overføres deretter til din selvangivelse for 2015. Lykke til m selvangivelsen. mvh KPMG

28/04/2015 11:53
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

03b0c9fa1c86f6d0cce6c6ffaf83a066?d=identicon

Hege

Jeg og samboeren min har kjøpt hus sammen for et par år siden og eier 50/50. Han står som hovedlåntaker og jeg som medlåntaker. I selvangivelsen står all gjelden på han og ingenting på meg. Er det nødvendig å endre det? Vil det gjøre så vi får mer igjen?

hei Hege, Fradrag for gjeld og gjeldsrenter tilkommer den som faktisk betaler avdrag og renter. Dersom dere begge betaler, bør du kunne kreve fradrag for 50 % av rentekostnadene i din selvangivelsen og din samboer må redusere fradraget tilsvarende. Fradrag for renteutgifter utgjør imidlertid ikke mer enn 27 % i spart skatt, uansett om fradraget er hos deg eller ham. Mvh KPMG

28/04/2015 11:57
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

90b82b0d8d6ef78fa4d62c64b02553ec?d=identicon

Thomas Andersen

Ved salg av bolig, hva kan man trekke I fra på skatten?

Hei,
Dersom salget av boligen er skattefritt på grunn av eier- og botid får du dessverre ikke fradrag for salgskostnader i din selvangivelse.
Mvh
KPMG

28/04/2015 11:58
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

194d0e546256a68cd16233038190aaef?d=identicon

Lars

Er det mulig å få fradrag for vedlikehold eller oppgradering av egen bolig?

hei Lars,
Svaret er dessverre nei. mvh KPMG

28/04/2015 11:58
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

22d5d814d801d8b3e1a1c3fc36796de9?d=identicon

Robin

Hei. Jeg bor og jobber i utlandet, men jeg er fortsatt skattepliktig til Norge. Jeg eier ingenting i Norge, og har betalt skatt på alt jeg har tjent i utlandet(Danmark). Selv om jeg er skattepliktig kan jeg måtte betale skatt til Norge? jeg har vært mindre enn 60 dager i Norge i fjor.

Hei,

Dersom du ikke har bolig tilgjengelig i Norge, kan du søke om skattemessig emigrasjon, dvs at du registreres som ikke skattepliktig til Norge. Dersom du har bodd i Norge i mer enn 10 år før du flyttet til utlandet, vil du kunne bli skattemessig emigrert fra og med det tredje året etter at du flyttet fra Norge, forutsatt at du har oppholdt seg i Norge i under 61 dager i Norge og at verken du eller noen av dine nærmeste har bolig til disposisjon (eier eller leier) i Norge i de tre årene.

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for å være skattemessig emigrert i 2014, vil du i utgangspunktet være skattepliktig til Norge for din inntekt opptjent i Danmark. Du kan unngå dobbeltbeskatning av lønnsinntekten ved å benytte bestemmelsene i den nordiske skatteavtalen.

Du bør i selvangivelsen gi informasjon om at du har arbeidet i Danmark, hvor mye du har tjent og at du har betalt skatt til Danmark, samt at du må fylle ut et skjema som heter RF-1150.

Dersom du ikke har hatt noen lønnsinntekt i Norge, men kun hatt inntekt fra Danmark, vil du i praksis ikke betale noe skatt i Norge på din lønnsinntekt opptjent i Danmark.

Dersom du har betalt inn trygdeavgifter i Danmark, er det viktig at du også skriver dette i selvangivelsen slik at det ikke ilegges norsk trygdeavgift på inntekten.

Hilsen KPMG

28/04/2015 12:00
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

351fe32e2e88c687bd2a232dfe476e47?d=identicon

raimond

hei har lest en del artikler om foreldrefradrag stemmer det at man kan kreve fradrag for 2 bar når bare et bar går I barnehage

Hei Raimond,
Det gis fradrag for legitimerte kostnader for pass og stell av barn. For det første barnet gis det fradrag inntil kr 25 000 og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første. Dersom en kun har kostnader for det ene barnet, og disse kostnadene overstiger kr 25 000 vil en kunne kreve fradrag også for disse kostnadene opp til kr 40 000. Husk at det er et grunnleggende vilkår at en har hatt kostnaden og at dette kan dokumenteres.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:03
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

99a18fbedaa7cb3474f0dd917c817070?d=identicon

Terje Frøshaug

Noen fortalte meg at hvis jeg har byttet ut mine 50 år gamle vinduer, kan jeg få fratrekk for dette på selvangivelsen. Er dette riktig?

hei Terje, så lenge du bruker boligen som egen bolig, er dessverre ikke vedlikeholdsutgifter, herunder kostnader til skifte av vinduer fradragsberettiget. mvh KPMG

28/04/2015 12:05
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

3d791e43c8d5561e36bd09bacc097517?d=identicon

cap

kan jeg lignes i klasse 2 hvis det overføres kapitalinntekter til henne? hun har ingen lønnsinntekt

Hei,
Personfradraget som blir beregnet ved skattemyndighetenes skatteberegning er NOK 48 800 i klasse 1 (mao samlet NOK 97 600) og NOK 72 000 i klasse2. Dersom du kan overføre NOK 48 800 i kapitalinntekt til din kone - så vil dette være gunstig for dere samlet sett.
mvh
KPMG

28/04/2015 12:07
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Picture

Jim Cabusao

Hei.
Jeg har en datter på snart 11 måneder. Hun går jo ikke på barnehage ennå, men betaler heller ikke barnepass i.o.m. at moren ikke jobber. Hun har heller ikke jobb p.g.a. at hun har tidligere vært deltidsstudent (norskkurs). Er det noe fradrag jeg kan gjøre på skatten min da? Jeg er den eneste i husstanden som jobber.

Mvh,
Jim

Hei,

Foreldrefradrag kan kun kreves for legitimerte utgifter til pass og stell av barn. Siden ditt barn ikke har vært i barnehage, har dere dessverre ikke rett til noe foreldrefradrag i 2014.

Hilsen KPMG

28/04/2015 12:08
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

6595690d1d61f47a6d14ec8488fb2768?d=identicon

Marion

Hvordan fungerer det mtp "Sæfradrag for store sykdomsutgifter" nå? Først skulle ordningen fases ut, men nå har den nye regjeringen innført ordningen delvis igjen? Er det kun de som har fått godkjent særfradrag tidligere som kan føre det på i år?

Hei Marion,
Det er korrekt at særfradraget for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som en overgangsordning er det innført fradragsrett for de som fikk fradrag for dette i inntektsårene 2010 og 2011.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:10
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

2e1608bd09e3febb390081fd7715cb10?d=identicon

Anonymous

Hei. Har nettopp kjøpt leilighet (ca 2 uker sider) og lurer på om dette er noe som skal rapporteres eller lignende I forhold til neste års oppgjør?

Hei,
Når du har kjøpt leilighet i 2015 - så kommer dette forholdet først inn i din selvangivelse for 2015. Med andre ord skal du ikke ta med dette i 2014-selvangivelsen.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:10
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

6b34fe24ac2ff8103f6fce1f0da2ef57?d=identicon

chris

Ved utleie av næringslokale. Kan man trekke fra advokatkostnader ved tvist med leietaker?

Hei,
Dersom tvisten gjelder skattepliktig inntekt - så vil det foreligge fradragsrett.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:13
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

879eb8aa505a968b831812aeb836c2a9?d=identicon

Marie

Kan særfradrag for uførhet overføres mellom ektefeller hvis begge er 100% uføretrygdet?

Hei,

Dette er et personlig fradrag og det skal føres som fradrag i den enkelte ektefelles selvangivelse. Dersom den ene ektefelles inntekt ikke er stor nok til at særfradraget kan nyttes fullt ut, overføres det overskytende til den andre ektefellen automatisk.

Hilsen KPMG

28/04/2015 12:15
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

B86c3546cd43e51b051dd6abae4e5e9b?d=identicon

Lars Sverre Enstad

Hei. Jeg jobber 12 timers skift på 12/9 ordning i anleggsbransjen. Prøver å finne ut om en kan skrive av diett eller liknende når en er så lenge borte fra hjemme i løpet av en dag. Vet dere noe om dette og evt satser og hvaslags post det skal føres i?

Hei Lars Sverre,
Fradragssatsen for å spise ett måltid utenfor hjemmet ved fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer grunnet arbeid er på kr 84 per dag.

Hilsen KPMG

28/04/2015 12:17
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

0c0091b7b3e399e3717759f551e49ab0?d=identicon

Vidar

Jeg og mine kone blir lignet i skatteklasse 2 da hun bare hadde en inntekt på 29000. Jeg tjente ca 1 200 000 er det riktig at hun må betale toppskatt på dette siden vi er blitt lignet sammen. Og er det noe vits i og flytte avdrag på barnepass ifra hun til meg.

Hei,
Når skattemyndighetene har estimert at dere skal lignes sammen i klasse 2, så gir dette det beste resultatet for dere. Ved klasse 2 blir det toppskatt på din kone selv om inntekten hennes er lav.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:19
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

D346ca5461f54674e314329425e2138f?d=identicon

Lillian

Jeg sitter som eneforsørger for min syke sønn på 22 år. Han har ingen inntekter eller stønader i 2014. Jeg får heller ingen stønader for å forsørge han. Har jeg krav på fradrag for dette, og i tilfelle hvilke fradrag og hvor mye. Veldig takknemlig for svar.

Hei,
Dessverre gjelder reglene om særfradrag for forsørgelse for enslig forsørger kun barn opp til fylte 18 år.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:24
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

5f782ab21eca3bfb2f9133897e0fb870?d=identicon

Halldor Jon Juliusson

Hei, jeg må på grunn av selvangivesen finne ut kursen fra Islandske kr til Norske kroner! Jeg tror jeg må bruke kursen fra 2014 men finner den ikke. Eller med andre ord hvis jeg har ISK: 856323.- Hvilen norske tall skal jeg skrive på selvangivelsen? Dette er min alderspensjon fra Island.!!
Håper dere kan hjelpe meg for jeg sliter med dette.!
Hilsen Halldor Jon Juliusson

hei Halldor Jon Juliusson,
Islandske kroner er ikke notert hos Norges Bank lenger. Vi vil foreslå at du bruker oando.com. Dersom du bruker kurs 31.12.20014 - blir din islandske pensjon NOK 49 959. Vi anbefaler at du i post 5.0 gir opplysninger om hvordan du har regnet deg frem til beløpet i norske kroner. Dersom du har blitt trukket kildeskatt på Island knyttet til pensjonen, må du huske å kreve fradrag i norsk skatt for skatt betalt på Island. Da bruker du et skjema som heter RF-1147. Lykke til. mvh KPMG

28/04/2015 12:24
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

163c93f83829344cf9e3d4a7b73c722b?d=identicon

Nina Bakkelund

Har et barn født 05 som er multihandikapped og 100 % pleietrengende. Har aldri søkt noe særfradrag. Er det noe å føre opp i sånne tilfeller? ?

Hei Nina,
Det er en egen bestemmelse om særfradrag for enslige forsørgere som har barn som ikke har fylt 18 år. Vilkåret for å kunne kreve fradrag er at en mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9. Fradraget er på kr 4 067 per påbegynt måned.

Med vennlig hilsen KPMG

Hilsen KPMG

28/04/2015 12:27
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

A68f8d98b62de93df62eb40c927b6945?d=identicon

Jan L

Jeg ble feilbehandlet på et norsk sykehus, dette medførte til uførhet. For å prøve å sikre og vedlikeholde skattepliktig inntekt så har jeg hatt betydelige utgifter til advokat, er beløpene fradragsberettighet på selvangivelsen ?

Hei,
Skattemyndighetene sier at kostnader til bistand for å oppnå høyere skattepliktige ytelser, f eks uførepensjon, er fradragsberettiget. Imidlertid inngår fradraget i minstefradraget.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:30
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Faa1dc0b73eb3c5a704f554318e93cfa?d=identicon

Axel

Når det gjelder kredittkort gjeld, skal man føre opp all gjeld man hadde per 31/12 og renter betalt i 2014 på det? har to kort hvorav jeg kun har mottat årsoppgave på det ene kortet.

hei Axel, Kredittkort gjeld føres opp på lik linje med annen gjeld, og det tilsvarende gjelder for renter betalt på denne gjelden. Dersom du ikke har mottatt årsoppgaven, bør du kunne sannsynliggjøre gjeld og renteutgifter ved de månedlige regningene. mvh KPMG

28/04/2015 12:32
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

727006c928de13b38c716287a0a4690f?d=identicon

Frank R

Jeg har skiftet råttent tømmer på hytta av flinke laftefolk, samt byttet gamle vinduer. Dette kostet "flesk" - er dette noe man kan trekke fra på skatten? Har alle kvitteringer.

hei Frank, utgifter til vedlikehold på hytta er dessverre ikke fradragsberettiget. mvh KPMG

28/04/2015 12:33
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Ad42165803cb8722468b608e230a016c?d=identicon

Steinar

Må inntekt fra utleie av anneks på fritidseiendom beskattes? Hovedhuset leies ikke ut.

Hei,
Utleieinntekt over NOK 20 000 skattlegges som kapitalinntekt - 27%.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:34
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

C13e13da2073260c2194c15d782e86a9?d=identicon

Paul

Hei, Post 3.2.7 forandret jeg fra 0 til 23.800,- på tilsendt selvang. ser at det kun gir ca 6000 i direkte netto. Er det riktig?

Hei Paul,
Dersom det er slik at du har krav på fradrag for reiseutgifter i post 3.2.7, så gis dette fradraget i alminnelig inntekt. Det innebærer en effektivbesparelse på 27 % av det beløpet en krever fradrag for. 27 % av kr 23 800 er ca kr 6 400.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:36
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

94f484ddf6dceb366cb69d0fd1ac9399?d=identicon

Lasse

Jeg har for 2014 noen måneder med manglende utbetalt lønn. Dette etter avtale med arbeidsgiver. Skatt og AGA er inberrettet riktig, men altså netto lønn ikke utbetalt meg. Årsoppgaven fra arbeidsgiver og da opplysninger i selvangivelsen er total lønn inkl de månedene jeg ikke har mottatt ennå. Skal jeg da korrigere lønnsposten i selvangivelsen? Jeg har jo vitteligen fått utbetalt mindre som gjør at tilgjengelig kapital for å dekke restskatten er mindre?

Hei Lasse,

Hovedregelen når det gjelder tidspunkt for beskatning av lønnsinntekt er at det skattlegges etter kontantprinsippet. Det innebærer at inntekt skal skattlegges det året lønnen utbetales, eller det tidligere inntektsår da det er adgang for skattyter til å få beløpet utbetalt.

Dersom du og din arbeidsgiver avtalte utsatt forfallstidspunkt for lønnen,før det tidspunkt du skulle fått utbetalt lønn, skal du ikke skattlegges for lønn du ikke har mottatt. F eks dersom du og din arbeidsgiver i august avtalte at lønn for september og oktober ikke skal utbetales før i 2015, skal du ikke skattlegges i 2014 for den lønn du opptjente i august og september 2014.

Vi vil anbefale at du i din selvangivelse gir grundig informasjon om avtalen med din arbeidsgiver når den ble inngått og hva som ble avtalt, og ber om at deler av den innberettede lønnen ikke skal tas til beskatning i 2014, men skal tas med i 2015.

Vi vil også anbefale at du tar en kontakt med din arbeidsgiver og at det gjøres en vurdering av om det er gjort en korrekt innberetning av lønn og skattetrekk.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:37
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Be1ae2eeeca8fb8302aed56fb0a6019d?d=identicon

Rita

har en student boenede hjemme som jeg forsørger helt, han jobber ikke jeg er 50% ufør og jobber resten. Har jeg noen fradrag på han eller går dette automatisk ?

Hei Rita, det er dessverre ingen fradrag. mvh KPMG

28/04/2015 12:37
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

F9dc77cece7fa16f6edd2d1d64853e4b?d=identicon

Frank

Hei.
Solgte huset i 2014, og kjøpte deretter leilighet. Vet jeg har krav på fradrag for takst samt tinglysning i forbindelse med refinansiering. Men har man krav for utgifter til megler mv. ?

Hei,
Dersom salget av huset er skattefritt - så er dessverre ikke kostnader ved salget fradragsberettiget.
Mvh
KPMG

28/04/2015 12:37
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

D1f46153eb5364ef097733a0fa9690eb?d=identicon

Broth

Hei. Vi har en sønn med særskilte medisinske behov. Offentlig skole nærmest ødela han, men privatskole var tingen hvor alt er riktig tilrettelagt. Dette koster selvsagt flesk, men kan dette trekkes av på skatten?

Hei Broth,

Det er dessverre ingen fradrag for utgifter til barns skolegang mv.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:40
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

597753c081a0911eb92457749846803c?d=identicon

Ektefelle

Er det best å ha boliglånet på den av ektefellene med høyest inntekt for å få størst fradrag på den måten, eller fordele boliglånet på en annen måte?

hei, Gjeldsrentefradrag gir en skattebesparelse på 27 % uansett. mhv KPMG

28/04/2015 12:43
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Picture

Tohid Akhtar

Hei, jeg bor hjemme med mor. betaler 8000,- i mnd for å bo hjemme, dette går ikke direkte i en form av leie, men heller for å holde husholdningen gående. min mor går ppd. på AAP som hun får utbetalt av nav. er noe av dette grunnlag for skattelette for min del?

hei, Bolig og levekostnader er dessverre ikke fradragsberettiget. mvh KPMG

28/04/2015 12:46
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Dc009b546d5d715eea188e6f203add48?d=identicon

Harald R

motar kostgodgjørelse fra arbeidesgiver (er i salg har ikke kantine)denne er på kr 170 pr dag som er under statens satser er det da riktig at dette skal legges til inntekten?

Hei Harald,

Dersom du har foretatt rutinemessige reiser, var reglene i 2014 at diettgodtgjørelse var skattepliktig inntekt.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:48
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

F9dc77cece7fa16f6edd2d1d64853e4b?d=identicon

Frank

Hei, fikk en sønn i 2014 men ingen pappapermisjon.
Har derfor fått mye hjelp av besteforeldre og har hentet og kjørt langt for barnepass. Kan dette skrives på punkt "3.2.10 Foreldrefradrag"? Jeg har ingen dokumentasjon utenom utskrift fra nettbank.

Hei Frank,
Det gis fradrag for kjøring til dagmamma hvis det er en omvei i forhold til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Detgis fradrag med kr 1,50 per kilometer.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:51
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

0c0091b7b3e399e3717759f551e49ab0?d=identicon

Vidar

Jeg er uføretrygda som ung ufør, leier bolig, har ingen gjeld, ingen barn, ikke samboer og inge utgifter til medisiner eller lignende.
Har det noe for seg for min del å begynne å styre noe med selvangivelsen?

Hei Vidar,

Det er alltid viktig å sjekke at de opplysninger som er oppført i den forhåndsutfylte selvangivelsen er riktig.

Basert på det du skriver om din situasjon vil vi tro at det ikke behov for noen tillegg i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 12:53
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

F9ef72cde7f5a9ffa2941a97dc33ad43?d=identicon

Hjelmaas

Arvet en tomt på 750 Kvm i 2004. Staten krevde innløsning av 200 Kvm grunnet krav til bredere riksveg. Erstatningsbeløp er høyere enn arvegrunnlag. Må jeg skatte for erstatningsbeløp minus arvegrunnlag?

Hei,
I utgangspunktet foreligger skattepliktig gevinst ved ekspropriasjonen - og gevinsten utgjør differansen mellom arveavgiftsgrunnlaget fordelt mellom det arealet som er ekspropriert og det du har i behold og vederlaget du har mottatt ved ekspropriasjonen. Skatteloven har regler om betinget skattefritak dersom vilkårene tilfredsstilles - jf skatteloven §14-70. Endelig skattefritak forutsetter reinvestering.
Mvh
KPMG

28/04/2015 13:08
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

Picture

Terje Fjellhaug

Hei, Jeg giftet meg med en Brasiliansk dame i 2015 og flyttet til Brasil i Juni. Er det noen spesiele regler for beskatting da du har bodd i utlandet over halve året i utlandet?

Hei Terje,

Dersom du har flyttet til Brasil med hensikt å bo der er det mulig å komme seg ut av norsk beskatning.

For å emigrere skattemessig etter den norske skatteloven kreves det at en har tatt fastopphold i utlandet, at en ikke disponerer bolig i Norge og at en ikke oppholder seg mer enn 61 dager i Norge per inntektsår. Har du vært bosatt i Norge i mer enn 10 år, må disse vilkårene være oppfylt i de tre år etter utflytningsåret. Det betyr for din del at du tidligst kan emigrere fra Norge 1. januar 2018 dersom du flyttet til Brasil i juni 2014.

I påvente av dette er det mulig å bytte bosted etter skatteavtalen mellom Brasil og Norge. For å få til dette må dere kontakte skattemyndighetene i Brasil og be om en bekreftelse på at dere er bosatt i Brasil etter skatteavtalen. Dette kalles for "Certificate of residency". Bekreftelsen må vedlegges den norske selvangivelsen.

Dersom du ikke får byttet bosted, men arbeider i Brasil, finnes det flere mulige måter å kreve fradrag i norsk skatt for lønnsinntekt opptjent i Brasil. Unngåelse av dobbeltbeskatning kan unngås ved å fylle ut skjema RF 1150 og vise til skatteavtalens artikler 24 og 15.

Spørsmålet du stiller er relativt komplekst og det egner seg ikke å gi en full oversikt over regelverket i et nettmøte. Dersom du vil lese mer om dette finner du informasjon om regelverket på kpmg.no i publikasjonen "Verdt å vite".

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 13:09
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

6fa95b1427af77b3d769ae9cb853382f?d=identicon

Peter

Hei. Jeg bor i utlandet og leier ut en leilighet i Norge. Jeg har rapportert inn dette leieforholdet til skattemyndighetene, men fra selvangivelsen ser jeg ingen post eller informasjon som bekrefter det. Hvordan kan jeg se på selvangivelsen at leieforholdet er registrert og at jeg betaler skatt av leieinntektene?

hei Peter,
Leieinntekter fremkommer ikke på den forhåndsutfylte selvangivelsen. Du opplyser selv om brutto leieinntekter og tilhørende fradrag. Dette føres inn i skjema RF-1189, som du legger ved selvangivelsen. Når ligningen legges ut, vil du se at leieforholdet er registrert og skatten er betalt.

28/04/2015 13:56
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet

6fa95b1427af77b3d769ae9cb853382f?d=identicon

Peter

Hei. Jeg bor i utlandet og leier ut en leilighet i Norge. Jeg har rapportert inn dette leieforholdet til skattemyndighetene, men fra selvangivelsen ser jeg ingen post eller informasjon som bekrefter det. Hvordan kan jeg se på selvangivelsen at leieforholdet er registrert og at jeg betaler skatt av leieinntektene?

Hei Peter,

Ved utleie av bolig må et skjema for utleie av bolig, RF-1189 fylles ut og legges ved selvangivelsen. Basert på informasjon i dette skjemaet, vil skattekontoret fastsette skattepliktig inntekt ved utleie av bolig.

Med vennlig hilsen KPMG

28/04/2015 13:56
Kpmg law tonje christin norrvall hakon rakkenes gjertrud h be

KPMG-teamet